Categories
ศิลปะ

กระทรวงวัฒนธรรมให้งบประมาณ อำเภอละ 5,000 บาท

   กระทรวงวัฒนธรรมให้งบประมาณ อำเภอละ 5,000 บาทเพราะอยากจะให้ข้าราชการออกมาร้องเพลงชาติ 

       เมื่อวันที่ 23  เดือนกันยายน ปี  พ.ศ.2563   ได้มีเอกสารออกจากทางกระทรวงวัฒนธรรมส่งไปยังอำเภอต่างๆในประเทศไทยเป็นเอกสารที่ระบุว่าจะมีการส่งงบประมาณมาให้อำเภอละ 5,000 บาท

ซึ่งงบประมาณที่ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมมีการประสานออกมาให้นั้นต้องการที่จะให้ข้าราชการต่างๆพากันออกมายืนตรงเคารพธงชาติในช่วงเวลาเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลา 8:00 น

ถึงเวลานี้เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆจะต้องพากันเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ

       สำหรับเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่หลุดออกมาหรือยังไม่ตั้งใจทำให้หลายคนที่ได้เห็นข้อความจากเอกสารนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมส่งถึงกับหน่วยงานราชการต่างๆในแต่ละจังหวัดนั้นรู้สึกถึงการจัดสรรงบประมาณที่ใช้จ่ายโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหลายคนมองว่าการยืนตรงเคารพธงชาตินั้น

เป็นเรื่องที่ทุกคนสมควรที่จะกำกันอยู่แล้วและเด็กนักเรียนก็เคารพธงชาติกันทุกเช้าไม่เห็นจำเป็นต้องมีงบประมาณที่จะให้นักเรียนต้องไปยืนตรงเคารพธงชาติเลยดังนั้นข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กมีความอดทนต่อแดดมากกว่าเด็กจึงควรสามารถยืนตรงเคารพธงชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องได้เงิน 5,000 บาทไป

      หลายคนมองว่าการยืนตรงเคารพธงชาตินั้นคือจิตสำนึกของคนแต่ละคนและเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนสมควรที่จะทำเรื่องนั้นก็ประมาณ 5,000 บาทที่ส่งไปให้กับอำเภอนั้นจึงไม่ได้มีผลอะไรกับการยืนตรงเคารพธงชาติช่วงเวลา 8:00 น เลยกลับเป็นการใช้งบประมาณของแผ่นดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากกว่า

        เพราะจากที่หลายคนได้อ่านเอกสารที่หลุดมาจากกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีการระบุว่างบประมาณ 5,000 บาทนั้นเอาให้หน่วยงานทางอำเภอนั้นออกไปแจกจ่ายให้กลุ่มคนที่ออกมายืนตรงเคารพธงชาติได้มีน้ำดื่มหลังจากที่มีการเคารพธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมของงบประมาณออกไปแจกจ่ายแบบนี้นั้นมีความจำเป็นแต่อย่างใดเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าเมื่อยืนตรงเคารพธงชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆก็สามารถเดินเข้าไปในสำนักงานและไปกินน้ำภายในสำนักงานได้โดยที่ไม่ต้องเตรียมเครื่องดื่มหรือน้ำแข็งไว้ตั้งโต๊ะรอรับตรงบริเวณหน้าเสาธง

        ดังนั้นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ในตอนนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะถ้าหากกระทรวงวัฒนธรรมจะให้คนไทยนั้นหันมารักประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ควรจะมีการทำโครงการอื่นๆขึ้นมาที่เป็นโครงการสำหรับการจูงใจชักชวนให้ประชาชนนั้นรักชาติมากกว่า

การที่ออกเงิน 5,000 บาทเพื่อไปซื้อน้ำแข็งมารอคนที่จะมายืนตรงเคารพธงชาติดังที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  แอพคาสิโน ได้เงินจริง