Categories
ประวัติ

ตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ ที่นครปฐมก็มีเรื่องเล่าพญากงพญาพันธุ์ ส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็มีเรื่องเล่านางผมหอม นางผมหอมได้อาศัยอยู่ในเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรทั้งสองนั้นได้ไปบนบานขอต่อเทวดาในที่สุดก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นหญิงได้ตั้ง ชื่อว่าเทวี ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและเติบโตเป็นสาวต่อมาวันหนึ่งเทวีนั้นได้เข้าไปหาของป่าและเข้าไปลึกกว่าปกติน้ำที่เตรียมมาก็หมดจังหวะที่เดินหาหนองน้ำนั้นก็ได้พบเจอกับหนองน้ำที่อยู่ในลอยเท้าของโคก็ได้ตักกินอย่างหิวน้ำจากนั้นก็เกิดการตั้งครรภ์

ซึ่งพ่อแม่นั้นก็ได้ถามและได้บอกไปตามความพ่อแม่นั้นสงสัยน่าจะเป็นลูกของพะยาโคจากนั้นก็ได้คลอดบุตรเป็นหญิงแฝดคนพี่ตั้งชื่อว่า ผมหอม ซึ่งมีผมหอมมาตั้งแต่แรกเกิดส่วนคนน้องชื่อนางรุณ นางผมหอมนั้นเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นผิดกับคนน้องที่ชอบอิจฉาชอบแกล้งคนอื่นรวมไปถึงนางหอมเองด้วยจากนั้นนางทั้งสองก็ถูกล้อว่าลูกไม่มีพ่อและถูกล้อมาตลอด

จากนั้นได้ไปถามแม่และได้ความว่าได้ไปดื่มน้ำจากลอยเท้าโค ลอยเท้าช้าง นางทั้งสองได้ออกเข้าไปในป่าเพื่อตามหาพ่อและได้ภพกับพญาช้างและได้ถามว่าเป็นใรถึงได้เข้ามาในป่านางทั้งสองจึงบอกไปว่าเป็นลูกของนางเทวีเราทั้งสองเป็นลูกของพญาช้าง กับ พญาโค พญาช้างจึงไม่รู้ว่าคนไหนคือลูกของพญาช้างนางรุณจึงบอกพญาช้างว่าเราเองเป็นลูกของพญาช้างและได้บอกให้พญาช้างฆ่านางผมหอมเลยพญาช้างก็อยากรู้ว่าคนไหนคือลูก พญาช้างจึงได้บอกว่าหากใครนั้นที่ปีนงาช้างแล้วปีนขึ้นขี่คอช้างได้คือลูกของพญาช้าง

นางรุณจึงได้รีบปีนงาเพื่อที่จะขึ้นไปขี่คอช้างให้ได้แต่ทำอย่างไรก็ปีนไม่ได้ไหลลื่นตกลงมาอยู่ตลอดปีนทั้งไหร่ก็ไม่สามารถปีนได้ จากนั้น นางผมหอมได้ปีนขึ้นงาของพญาช้างและขี่คอพญาช้างได้อย่างง่ายดาย นางรุณนั้นเห็นนางผมหอมปีนขึ้นได้อย่างง่ายดายก็เลยลองปีนขึ้นอีกกี่ครั้งแต่ก็ปีนเท่าไหร่ก็ไม่ได้พญาช้างนั้นจึงได้ใช้เท้าเหยียบไปที่ตัวนางรุณตายจากนั้นก็ได้นำพานางผมหอมไปที่อยู่ของพญาช้างและได้สั่งให้บริวารนำหินมาสร้างปราสาทเป็นปราสาทหินให้เป็นที่พักของนางผมหอม เรียกเป็นปราสาทผมหอม