Categories
ข่าวเศรษฐกิจ

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน กรุงเทพฯถึงหนองคาย

โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนี้เราจะพาไปติดตามแผนของกระทรวงคมนาคมในการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งของประเทศไทยกับโครงการรถไฟจีนลาวรวมไปถึงความก้าวหน้าของ dry Port ท่านาแล้ง

ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสินค้าที่สำคัญที่จะ ปลดล็อคสปปลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลสู่ประเทศเชื่อมโยงภูมิภาค รถไฟลาว- จีนถือเป็นความเชื่อมโยง รองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามพรมแดน ระหว่างลาวและจีนที่มีความสำคัญ

โดยไม่ใช่เพียง 2 ประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประเทศไทยด้วยซึ่งตามยุทธศาสตร์รถไฟจีนลาวจะเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพฯถึงหนองคาย 

แต่เนื่องในขณะนี้รถไฟความเร็วสูงฝั่งประเทศไทยยังไม่แล้วเสร็จและถ่ายเองก็จะไม่พลาดโอกาสเศรษฐกิจจึงเดินหน้าพัฒนาโครงข่าย เชื่อมต่อรถไฟไทยลาวและจีนอย่างไร้รอยต่อ 

ทั้งการเดินทางและขนส่งสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของไทยสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางหรือหักการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียน 

ดังนั้นแล้วนายประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีน เพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานเป็นทีมที่เรียกว่าทีมประเทศไทยหรือว่าทีม Thailand เพื่อบริหารจัดการสมดุลระหว่างปริมาณสินค้าที่ต้องการขนส่งกับการสามารถด้านการรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับประเทศไทย 

โดยหน่วยงานฝั่ง demand หรือที่มีความต้องการใช้ก็คือ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ 

ขณะที่ฝั่ง Supply หรือฝั่งสนับสนุน ประกอบไปด้วยกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมวางแผนกำหนดนโยบาย การเชื่อมต่อทางรถไฟไทยลาวจีน

ล่าสุดนายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคมนาคมให้ข้อมูลว่าขณะนี้ได้เร่งรัfการรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯถึงหนองคาย 

ขณะเดียวกันให้เริ่มดำเนินการในส่วนของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในเฟสที่ 3 ช่วงหนองคายถึงเวียงจันทน์ระยะทาง 16 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่าง ไทยลาวและจีนในอนาคต 

ดังนั้นจากการหารือทั้ง 3 ฝ่ายได้ข้อยุติเบื้องต้นว่าไทยจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาสำรวจการออกแบบโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 7 หรือหนองคายถึงเวียงจันทน์แห่งที่ 2 วงเงินประมาณ 140 ล้านบาท

โดยจะขอใช้งบกลางและให้กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะพี่เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ดำเนินงานโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงมาแล้ว 6 แห่ง 

ถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแผนที่ 7 นี้จะรองรับระบบรถไฟความเร็วสูงรถไฟคู่พร้อมรองรับรถยนต์ ส่วนเงินลงทุนก่อสร้างนั้นไทยและลาวจะออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง

 

สนับสนุนโดย.    สล็อต ยิงปลา ฝากขั้น ต่ำ 100