Categories
ศิลปะ

ศิลปะรอยสักกับความความคิดของคน

รอยสักถือว่าเป็นศิลปะบนเรือนร่างที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในสมัยอดีต แต่ในสมัยอดีตนั้นถือว่ารอยสักนั้นไม่ใช่ศิลปะแต่เป็นการกระทำขึ้นตวามความเชื่อในยุคก่อน เช่นการสักรูปสัตว์ต่างๆ

และการสักเป็นลักษณะของยัญช์ต่างๆในสมัยกก่อนนั่นเอง เพื่อเป็นการป้องกันให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย โดยส่วนใหญ่คนที่สักบนร่างกายในสมัยก่อนนั้นก็จะเป็นคนที่ต้องออกรบหรือทำศึกสงครามต่างๆนั่นเอง

แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัยทพให้การสักบนเรือยร่างร่างไม่ใช่การสักเพื่อป้องกันภัยอันตรายอีกต่อไป แต่เป็นการสักเพื่อความสวยงามและเพื่อความเพลิดเพลินใจของผู้สักนั่นเอง

การสักจึงถูกยกให้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนื่องจากมีความสวยงามและเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดความเพลิดเพลินได้

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปการสร้างสรรค์ศิลปะบนเรือนร่างก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อคนในยุคนี้มองรอยสักนั้นเป็นเพียงศิลปะชนิดหนึ่ง แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงต่อต้านในเรื่องของศิลปะบนเรือนร่างนี้อยู่เช่นกัน

อาจจะยอมรับได้ว่าศิลปะบนเรือนร่างนั้นเป็นศิลปะที่ได้กระแสนิยมมาจากชาติตะวันตกในปัจจุบัน เพราะสำหรับคนชาติตะวันตกนั้นพวกเขามองศิลปะบนเรือนร่างหรือการสักนั้นเป็นศิลปะและความสวยงามอย่างแท้จริง

พวหเขาสักเพื่อบันทึกความทรงจำทั้งความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่เลวร้ายเพื่อไว้ใช้เป็นเครื่องเตือนสติหรือที่ที่ทำให้เขานั้นคิดและตะหนักในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเอง เมื่อคนไทยได้รับกระแสและค่านิยมจากตะวันตกมากขึ้น ทำให้คนไทยในปัจจุบันนี้นั้นร้อยละ 60 มักจะมีรอยสักที่เรือนร่างทั้งสิ้น 

ซึ่งความคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์ศิลปะบนเรือนร่างด้วยการสักนั้นก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสำหรับความคิดที่ไม่เห็นด้วยนั้นพวกเขามักจะบอกว่าการสร้างสรรค์ด้วยการสักนั้นเป็นสิ่งที่มองแล้งรู้สึกเลอะเทอะ

และมีความรู้สึกเหมือนคนที่ที่จากคุก ซึ่งความคิดในลักษณะนี้นั้นเป็นความคิดฝังหัวมาตั้งแต่ในสมัยก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดคุกนั้นมักจะมีเวลาว่างและไม่มีอะไรทำ ทำให้การสักบนเรือนร่างนั้นเป็นกิจกรรมยามว่างในคุกนั่นเอง

และมักจะมองว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นคนไม่ดี ซึ่งความคิดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้าหากมองในมุมกลับกันสำหรับคนที่มีรอยสักแล้วนั้นแน่นอนว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไม่ดี เพียงแต่ต้องการสร้างศิลปะบนเรือนร่างและเป็นสิ่งที่ชื่นชอบหรือเป็นความชอบส่วนบุคคล

ทำให้ในยุคปัจจุบันคนที่คิดต่างนั้นก็มีคนที่คิดกลางก็มีและคนที่คิดชอบก็มี ซึ่งความคิดของคนในยุคนี้นั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไร ก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น

ดังนั้นแล้วเราไม่ควรเอาความคิดใครมาเป็นหลักหรือมาเป็นสิ่งขัดขวางในสิ่งที่เราชื่นชอบจะดีกว่า ควรทำตามใจของตัวเองและควรอยู่บนความเหมาะสมและพอดีด้วยนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  UFABET เว็บหลัก