ประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีของคนชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งจะไม่เหมือนที่ใดเลย ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจะเป็นการรวมใจกันของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการแห่ผ้าห่มรอบฐานพระธาตุที่ตั้งอยู่ในวัดมหาธาตุวรมหาวิหารและ จะทำกันในวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนา อย่างวันมาฆบูชาตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน3

หรือวันวิสาขบูชาตรงกับ15ค่ำเดือน6 และได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยก่อนได้มีผ้าขาวที่มีลายเขียนด้วยพระพุทธประวัติ ถูกคลื่นซัดมาที่ชายหาดปากพนัง ได้มีชาวบ้านนำไปถวายแก่กษัตริย์และได้ให้คนนำผ้าผืนนั้นไปซักตัวหนังสือก็ไม่หาย และก็ได้สืบหาเจ้าของจนพบว่ามีเรือของชาวหงสาวดีจะนำผ้าผืนนี้ไปสักการะบูชาที่สีลังกา และเรือได้เกิดเจอพายุลมแรงจึงทำให้เรือแตก มีผู้อาศัยมากับเรือลำนั้นเป็นร้อยชีวิตแต่ก็รอดแค่สิบคนและผู้รอดชีวิตจึงนำผ้าผืนนี้ ถวายแก่พระมหากษัตริย์ ท่านจึงให้นำผ้าผืนนั้นไปแห่และห่มให้แกพระธาตุ

พร้อมกับให้มีการฉลองพระธาตุไปด้วยเลย มาในยุกปัจจุบันประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดกันว่าการที่ทำบุญให้ได้ผลจริงนำผ้าผืนนั้นไปแห่และห่มให้แก่พระธาตุพร้อมกับให้มีการให้ได้มากที่สุด การนำผ้ามาถวายแก่เจดีย์หมาธาตุแห่งนี้ถือว่าได้เป็นการใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่สุดแล้ว และจึงทำเป็นพิธีกรรมขึ้นมา เริ่มแรกจะต้องเตรียมผ้าที่จะขึ้นห่ม นิยมใช้สีเหลือง สีขาวส่วนใหญ่จะเขียนเป็นภาพประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สีแดงและนำผ้ามาเย็บต่อๆกันจากชาวบ้านที่มีใจศรัทธาจะนำผ้ามาห่มแก่พระธาตุแห่งนี้

บางคนไม่มีผ้ามาต่อก็จะนำเงินมาร่วมทำบุญด้วยก็ได้ ต่อไปก็จะตั้งขบวนแห่ ซึ่งทางวัดให้มีการแห่ผ้าได้ทั้งวันแล้วแต่จะสะดวกบางครอบครัวก็มีดนตรีนำขบวน หรือกลองยาวแห่มาก็มี   ในการแห่ผ้าผืนใหญ่ที่ต่อกันมาจนยาวครบรอบองค์พระธาตุ ก็จะยืนกันเป็นขบวนแล้วเอาผ้าทูนไว้เหนือศีรษะแล้วเดินแห่สามรอบ

จากนั้นจะมีตัวแทน สาม สี่คนจะนำผ้าไปโอบรอบพระธาตุ ทางวัดจะไม่ให้ใครเข้าไปในเขตลานแก้ว เพราะจะถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจึงเป็นสัญลักษณ์ ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบต่อกันมา และเพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะปีหนึ่งจะมีประเพณีนี้สองครั้ง ชาวนบ้านจึงรวมใจกันอย่างดีและเป็นที่น่าแปลกใจอีกอย่างของคนที่ได้สักการะพระธาตุแห่งนี้จะไม่เห็นเงาของพระธาตุ ว่าตกทอดลงไปที่ใดเพราะฉะนั้นจึงควรลองไปสัมผัสที่วัดมหาธาตุดูสักครั้งหนึ่ง