เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

เรื่องราวประวัติศาสตร์ รำลึกถึงประวัติศาสตร์ความน่ากล้วของพระนเรศวร

เรื่องราวประวัติศาสตร์ ความน่ากล้วของพระนเรศวรมหาราชที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ไทยก็ยังไม่กล้าเหล้าตลอดราชรัฐกาลของพระองค์เนื่องด้วยมีศึกสงครามบ่อยครั้งทำให้พระบรมราโชบายในการปกครองค่อนข้างเข้มงวดโดยหากข้าราชการคนใดกระทำไปจากพระราชกำหนดบทอัยการแม้แต่เล็กน้อยก็จะเป็นโทษดังตั้งแต่เริ่มทเฉลิมทหวันพระราชสมบัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาดนั้นในพระราชพิธีปราบดาภิเษกเมื่อเสด็จเดินทางไป

ยังพระเนียดอันเป็นสถานที่เลี้ยงช้างและก็ทำพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าแผ่นดินเพื่อจะได้ทำพิธีราชาภิเษกถือน้ําพิพัฒน์สัตยาต่อพระองค์ผีพายเรือพระที่นั่งและก็เรืออื่นๆในกระบวนได้กระทำผิดแบบแผนในคณะที่นำเรือเข้าเทียบพระนเรศวรก็ไม่ได้ลงพระราชอายาในทันทีทรงรับพระราชาบรมราชาภิเษกตามราชประเพณีหากแต่เมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้วจึงมีพระราชดำรัชให้เราตัวผีพายเรือพระที่นั่งและก็เรือผีพายพระที่นั่งอื่นๆประมาณ10600คนเผาทั้งเป็นเสียนะ

ที่นั้นและก็มีพระราชดำรัชแก่ข้าราชการทั้งปวงว่ามีพระราชประสงให้จดจำเรื่องนี้เป็นตัวอย่างในรัฐกาลของพระองค์ตัสแล้วก็เสด็จกลับพระราชวังค์หงส์เสาวะดานฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ซึ่งเป็นโพงเสาวะดานกรุงศรีอยุธยาที่มีความเชื่อถือมากที่สุดได้บันทึกไว้ว่าสักหลาด9055ไม่สิงชกตรงกับปีพุทธศักราช1036วันที่2 10ค่ำเสด็จพระมหาปราสาทค่ำนั้นทรงพระโกทาแก่มอนให้เผามอนประมาณ100คนความเข้มงวดของผู้กระทำผิดแต่ก็ยังมีกระผิดตลอดที่พระองค์ทรงครองราชเรื่อย

มาดั่งที่ได้เห็นอยู่ในหงส์เสาวะดานในกรุงศรีอยุธยาสำนวนแปลของหม่อหลวงราชวงปราโมดว่า พระนเรศวรราชาธิราชเจ้า ชาวมะลายูขนานนามว่า รายาอาปี คนไทยเรียกว่า พระองค์ดำ ราชการของพระองค์นั้นห้าวหารในการศึกและเข้มงวดกว่าราชกาลอื่นๆที่เรานั้นเคยเห็นมาในกรุงศรีอยุธยา

และมีคำบอกกล่าวกันมาหลายกระแสและก็ยังได้มีคนที่เกิดทันได้เห็นจำนวนมากพูดกันว่าในเวลาที่สะเหวยราชสมบัตินั้นพระองค์ได้ทรงประหารชีวิตและก็ให้ลูกขุนปรึกษาลงโษทประหารชีวิตตามบทคำนำพระอายาการเสียถึง8หมื่นคนไม่นับผู้คนที่เสียชีวิตในสงครามอีกจำนวนมากไม่ว่าจะเสด็จไปนะที่ใดมักจะเสด็จด้วยพระชาทานม้าพระที่นั่งเรื่อพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะขาดพระแสงศัสตราวุธไม่ได้พระองค์ทรงวางลูกธนูไว้บนพระเภาและก้มีพระแสงธนูอยู่ในพระหัตถ์ตลอดหากพระเนศเห็นผู้ใดทำการที่ไม่พอใจก็จะทรงยิงพระแสงธนูไปยังผู้นั้นทันที