Categories
ประเพณี ศิลปะ

การถ่ายทอดเรื่องราวและการส่งต่อวัฒนธรรม  

ถ้าพูดถึงจิตรกรและศิลปินต่างๆที่สร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะรูปแบบใดก็ตามนั่นคือการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแนวคิดหรือว่าในส่วนของจินตนาการออกมาเป็นรูปประธรรมเป็นรูปภาพวาดภาพเขียนหรือไม่ การส่งต่อวัฒนธรรม   การทำงานในยุคปัจจุบันมีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นงานศิลปะต่างๆงานประติมากรรมส่วนใหญ่ได้รับความสนใจอย่างมาก

เพราะผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ผลงาน the message แนวคิดต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปวาดรูปเขียนในยุคปัจจุบันเรายิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เข้าถึงงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆ Social Media อย่าง Facebook Instagram Twitter 

สิ่งต่างๆเหล่านี้และยังมี Pinterest ระบบต่างๆที่ถูกรวบรวมรูปเกี่ยวงานศิลปะมากมายจึงทำให้นายกปัจจุบันการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆหรือวัฒนธรรมต่างๆมีรูปแบบในการส่งต่อที่มากยิ่งขึ้นและสุนทรียภาพของผู้คนก็มีการเปิดกว้าง ระบบทางความคิดของผู้คนต่างๆเหล่านี้มีระบบในการคิดคำนวณหรือแม้แต่จะเป็นการวิวัฒนาการทางด้านต่างๆงานศิลปะ 

 

สิ่งที่มนุษย์มีการวิวัฒนาการหรือการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

การส่งต่อเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ช่วยผู้คนมีการสร้างโครงสร้างทางความคิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบหรือคุณค่าทางด้านศิลปะต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการทำงานหรือไม่อธิบายรูปแบบทางความรู้ความสามารถต่างๆในปัจจุบันก็มีการถ่ายทอดอยู่เรื่อย แข่งขันกันของจิตรกรในยุคปัจจุบันก็มีการแข่งขันกันที่เพิ่มขึ้นในการแสดงออกทางความคิดเห็นแนวคิดต่างๆหรือโครงสร้างการทำงานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ช่วยผู้คนส่วนใหญ่สามารถส่งต่อเรื่องราวแนวคิดต่างๆมากขึ้น

โครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการพัฒนาหรือโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการส่งต่อเรื่องราวต่างๆมีการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตามที่ถูกถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมความคิดหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เผชิญรูปแบบการสะท้อนจิตใจของจิตรกรออกมา เป็นรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่ใช้แนวคิดต่างๆแบบเป็นรูปประธรรม การจึงเป็นรูปภาพต่างๆ

เพราะว่าจิตรกรต่างๆก็มีแนวคิดหรือว่าการพัฒนารูปแบบทางการทำงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการพัฒนางานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ผลงานหรือ Message เป็นแนวคิดต่างๆเป็นการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการส่งเสริมในส่วนของธาตุต่างๆที่มีการพัฒนาและมีการปรับปรุงการเหล่านี้ช่วยให้ถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสถานที่หรือแม้แต่ส่วนเรื่องราวต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้จะเป็น  สื่อสารกับผู้คนต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    ufabet ดีที่สุด

Categories
ประเพณี

ประเพณียี่เป็ง

ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีขึ้นชื่อของภาคเหนือ ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยล้านนา ประเพณียี่เป็ง หรือชื่อทางการว่าประเพณีเดือนยี่ คำว่า ยี่ มีความหมายว่า สอง ในภาษาล้านนา และคำว่า เป็ง มีความหมายว่า เพ็ญ หรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เมื่อรวมกันแล้ว ยี่เป็ง จึงมีความหมายว่าวันเพ็ญเดือนยี่ หรือวันเพ็ญเดือนสิบสอง หรือพระจันทร์เต็มดวง

ซึ่งชาวล้านนานั้นจะนับเดือนทางจันทรคติแบบจีนซึ่งทำให้เร็วกว่าไทย 2 เดือน จึงทำให้เดือนสิบสองของไทย ตรงกับเดือนสองหรือเดือนยี่ ของชาวล้านนา ประเพณียี่เป็ง เป็นประเพณีรื่นเริงของชาวล้านนา จัดในช่วงปลายฝนต้นหนาว ในระหว่างช่วงเก็บเกี่ยว เป็นช่วงที่สภาพอากาศปลอดโปร่ง เมื่อจะเข้าสู่เดือนนี้มักจะมีสัญลักษณ์คือการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า และชาวล้านนาจะมีการประดับตกแต่งหน้าบ้านด้วยตุง ต้นอ้อย ต้นกล้วย ดอกไม้ โคมไฟ ให้สวยงามและสว่างไสวไปทั่วหมู่บ้าน

ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณียี่เป็ง

พระพุทธเจ้าได้จัดธรรมเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายว่า หากได้บูชาประทีปโคมไฟในวันยี่เป็ง จะได้อานิสงส์ผิวพรรณสวยสดงดงาม จะได้เป็นที่รักแก่หมู่คนและหมู่เทวดา จะทำให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและได้เกิดบนสวรรค์ และถ้าใครได้ทำประทีปโคมไฟในเดือนยี่เป็งหากนำไปลอยในแม่น้ำ จะได้เกิดเป็นพญาใหญ่โต มีปัญญาดี มีทรัพย์สมบัติ 

โดยปกติแล้วงานประเพณียี่เป็งจะมีทั้งหมด 3 วัน

วันขึ้น 13 ค่ำ หรือ วันดา เป็นวันซื้อของเพื่อเตรียมสำหรับไปทำบุญที่วัด

วันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันไปทำบุญที่วัด พร้อมทำกระทงใหญ่เพื่อใส่ของกินลงไปในกระทงไว้ทำทานให้แก่คนยากคนจน

วันขึ้น 15 ค่ำ จะเป็นวันที่นำกระทงใหญ่ที่วัดไปลอยในแม่น้ำ รวมทั้งนำกระทงเล็กที่ทำขึ้นเองไปลอยในแม่น้ำด้วย

ประเพณียี่เป็งถือเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างมาก หากเราอยากพบเห็นความสวยงามความรื่นเริงสนุกสนานของประเพณียี่เป็งเราสามารถเดินทางไปยังจังหวัดแถวภาคเหนือไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น เพื่อจะไปร่วมงานประเพณีนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นอกจากจะได้ไปเที่ยวแล้วยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของประเพณียี่เป็ง และความสามัคคีของชาวเหนือในการร่วมงานประเพณีนี้อีกด้วย 

และในปัจจุบันนี้ความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป็งก็มีเพิ่มมากขึ้น ในบางจังหวัดจัดให้มีการเดินขบวน การแสดง แสง สี เสียง การพร้อมใจกันปล่อยโคมลอย เพื่อสร้างความสนุกสนานและเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณียี่เป็งให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น หากมีโอกาสการอยากเชิญชวนให้ทุกคนเดินทางไปยังจังหวัดแถวภาคเหนือในช่วงประเพณียี่เป็งเพื่อไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณียี่เป็งอย่างใกล้ชิด จะได้รู้ถึงเสน่ห์ของชาวล้านนาว่าสวยงามแค่ไหน

 

 

สนับสนุนโดย  Ufabet ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ