Categories
ประวัติ

ประเพณีไทย กวนข้าวทิพย์

กวนข้าวทิพย์

กวนข้าวทิพย์ ถ้าเป็นคนกรุงเทพแล้วเชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้จักประเพณีนี้กันแล้ว แต่หากว่าเป็นคนต่างจังหวัดหรือชนบทเชื่อว่าทุกคนยังคงรู้จักประเพณีนี้กันอยู่ เพราะปัจจุบันประเพณีก็ยังมีการสืบสานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้จะนิยมทำกันทุกปี โดยทุกคนจะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อช่วยกันกวนข้าวทิพย์

ซึ่งตามประวัติที่มาของการกวนข้าวทิพย์เพื่อนำมาใส่บาตรให้กับพระสงฆ์นั้นมาจากสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่า นางสุชาดา ได้นำข้าวทิพย์มาตักบาตรให้กับพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสิบสอง และหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ จึงทำให้มีคนทำตามต่อๆกันมาจนกลายเป็นประเพณี ซึ่งปัจจุบันประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้จะมีการทำแล้วใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ในช่วงก่อนเดือนสิบสอง

สิ่งที่ใช้ประกอบในการทำข้าวทิพย์นั้น ชาวบ้านจะนำมาจากที่บ้านแล้วนำของมารวมกันที่วัดซึ่งสิ่งของที่เตรียมมาก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกเตรียมอะไรมา เช่นบางคนอาจสะดวกเตรียม น้ำตาลทราย บางคนสะดวกเตรียมนม

           อันที่จริงประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้ถือเป็นกุศลละบายของคนสมัยโบราณที่ต้องการให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีต่อกันจะเห็นได้จากทุกคนต้องมาร่วมแรงร่วมใจที่จะมาทำด้วยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างนำมาใส่บาตร ชาวบ้านต่างก็ต้องเสียสละเวลาจากการทำงานมาช่วยกันในการที่จะกวนข้าวทิพย์ในกระทะที่มีขนาดใหญ่และเมื่อกวนเสร็จแล้วจึงตักแบ่งใส่ถุงให้แต่ละบ้านนำกลับไปเพื่อนำมาใส่บาตรที่วัดในวันรุ่งขึ้นและนำไปรับประทานกันในครอบครัว  ซึ่งถือว่าสิ่งที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำนอกจากจะเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันอีกด้วย

           ประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้ ในปัจจุบัน เราจะยังคงเห็นในหลายๆจังหวัดแต่ส่วนใหญ่จะมีการสานต่อประเพณีนี้ด้วยกันเฉพาะหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้น หากเป็นต่างจังหวัดแต่ถ้าหากอยู่ในเขตอำเภอเมืองแล้ว ส่วนใหญ่ก็เริ่มจะไม่เห็นการทำกิจกรรมกวนข้าวทิพย์กันแล้ว ซึ่งที่จริงแล้วกิจกรรมแบบนี้ถือเป็นกิจกรรมที่บ้านที่ทางชุมชนหมู่บ้านต่างๆควรจะอนุรักษ์ไว้ เพราะไม่ใช่แค่การร่วมกันทำบุญเท่านั้นแต่คนในชุมชน ยังได้ออกมาช่วยกันมาเห็นหน้ากันพูดคุยกัน ทำให้คนในชุมชนรักกันและหากมีอะไรก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น พวกเราในฐานะพุทธสานิชนที่ดีควรจะช่วยกันสืบทอดประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้ให้อยู่ต่อไปคู่คนไทยอีกนานแสนนาน

Categories
ประวัติ

ตำนานเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ

เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ ที่นครปฐมก็มีเรื่องเล่าพญากงพญาพันธุ์ ส่วนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็มีเรื่องเล่านางผมหอม นางผมหอมได้อาศัยอยู่ในเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรทั้งสองนั้นได้ไปบนบานขอต่อเทวดาในที่สุดก็ได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นหญิงได้ตั้ง ชื่อว่าเทวี ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและเติบโตเป็นสาวต่อมาวันหนึ่งเทวีนั้นได้เข้าไปหาของป่าและเข้าไปลึกกว่าปกติน้ำที่เตรียมมาก็หมดจังหวะที่เดินหาหนองน้ำนั้นก็ได้พบเจอกับหนองน้ำที่อยู่ในลอยเท้าของโคก็ได้ตักกินอย่างหิวน้ำจากนั้นก็เกิดการตั้งครรภ์

ซึ่งพ่อแม่นั้นก็ได้ถามและได้บอกไปตามความพ่อแม่นั้นสงสัยน่าจะเป็นลูกของพะยาโคจากนั้นก็ได้คลอดบุตรเป็นหญิงแฝดคนพี่ตั้งชื่อว่า ผมหอม ซึ่งมีผมหอมมาตั้งแต่แรกเกิดส่วนคนน้องชื่อนางรุณ นางผมหอมนั้นเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นผิดกับคนน้องที่ชอบอิจฉาชอบแกล้งคนอื่นรวมไปถึงนางหอมเองด้วยจากนั้นนางทั้งสองก็ถูกล้อว่าลูกไม่มีพ่อและถูกล้อมาตลอด

จากนั้นได้ไปถามแม่และได้ความว่าได้ไปดื่มน้ำจากลอยเท้าโค ลอยเท้าช้าง นางทั้งสองได้ออกเข้าไปในป่าเพื่อตามหาพ่อและได้ภพกับพญาช้างและได้ถามว่าเป็นใรถึงได้เข้ามาในป่านางทั้งสองจึงบอกไปว่าเป็นลูกของนางเทวีเราทั้งสองเป็นลูกของพญาช้าง กับ พญาโค พญาช้างจึงไม่รู้ว่าคนไหนคือลูกของพญาช้างนางรุณจึงบอกพญาช้างว่าเราเองเป็นลูกของพญาช้างและได้บอกให้พญาช้างฆ่านางผมหอมเลยพญาช้างก็อยากรู้ว่าคนไหนคือลูก พญาช้างจึงได้บอกว่าหากใครนั้นที่ปีนงาช้างแล้วปีนขึ้นขี่คอช้างได้คือลูกของพญาช้าง

นางรุณจึงได้รีบปีนงาเพื่อที่จะขึ้นไปขี่คอช้างให้ได้แต่ทำอย่างไรก็ปีนไม่ได้ไหลลื่นตกลงมาอยู่ตลอดปีนทั้งไหร่ก็ไม่สามารถปีนได้ จากนั้น นางผมหอมได้ปีนขึ้นงาของพญาช้างและขี่คอพญาช้างได้อย่างง่ายดาย นางรุณนั้นเห็นนางผมหอมปีนขึ้นได้อย่างง่ายดายก็เลยลองปีนขึ้นอีกกี่ครั้งแต่ก็ปีนเท่าไหร่ก็ไม่ได้พญาช้างนั้นจึงได้ใช้เท้าเหยียบไปที่ตัวนางรุณตายจากนั้นก็ได้นำพานางผมหอมไปที่อยู่ของพญาช้างและได้สั่งให้บริวารนำหินมาสร้างปราสาทเป็นปราสาทหินให้เป็นที่พักของนางผมหอม เรียกเป็นปราสาทผมหอม