Categories
ศิลปะ

งานศิลปะคือสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

คำกล่าวที่บอกว่ามนุษย์มีความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียภาพในเรื่องราวต่างๆ แม้แต่การกินก็เป็นงานศิลปะเชฟต่างๆที่ทำอาหารต่างๆ ก็เป็นงานศิลปะทั้งสิ้น หรือแม้แต่จะเป็นจิตรกรต่างๆที่วาดภาพระบายสีต่างๆเหล่านั้น

จะถูกสะท้อนออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆรูปแบบที่แตกต่างกันไปก็เรียกว่างานศิลปะทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเปิดกว้างของรูปแบบงานศิลปะต่างๆ

มีการเปิดกว้างที่เพิ่มมากขึ้นเปิดกล้องอยู่ตลอดเวลา เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือความเชื่อต่างๆผู้คนในยุคปัจจุบันความเชื่อต่างๆควรมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงที่เพิ่มมากขึ้น

ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มสนใจในการเข้ามาเสพงานศิลปะที่ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาตลอดเวลาโดยเฉพาะในส่วนของ สถานที่มากมายที่ในยุคปัจจุบันให้ความสนใจในการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนในแง่มุมต่างๆ

ทุกคนมีความต้องการในการเสพงานศิลปะก็มีในส่วนของศิลปะแห่งชาติหรือแม้แต่จะเป็นต่างจังหวัดต่างๆ ในยุคปัจจุบันก็มีสถานที่มากมายที่ให้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองหรือว่าผู้คนในอำเภอหรือจังหวัดนั้นๆ

งานศิลปะต่างๆภายในยุคอดีตที่ผ่านมานั่นคือการบอกเล่าเรื่องราวหรือการถ่ายทอดแนวคิดต่างๆที่ถูกถ่ายทอดมาจนถึงในยุคปัจจุบันเพราะงานศิลปะมีการเปิดกว้างและมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและลักษณะรวมถึงเทคนิคต่างๆในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือวัฒนธรรมของผู้คนต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 

ผู้คนในยุคปัจจุบันมีการส่งต่อเนื่องตามแนวคิดต่างๆนะแม่เป็นการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานต่างๆปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ

หรือแม้แต่การพัฒนาทุกๆรูปแบบมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานโดยไม่ใช้แนวคิดต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้น

งานศิลปะต่างๆมีการเปิดกว้างและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีการเข้าถึงรูปแบบต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Social Media หรือว่าจะเป็นการเข้าถึงรูปแบบอื่นอีกมากมาย

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทำให้แนวคิดต่างๆเหล่านี้ได้ถูกส่งต่ออย่างมั่นคง ผู้คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมีความต้องการในการเสพงานสุนทรียภาพต่างๆ

ภาพเสียงวีดีโอต่างๆในยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียก็สามารถหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแนวคิดของงานศิลปะจำนวนมหาศาลได้ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพและการใช้ชีวิตของผู้คนเหล่านี้ส่งผลให้จิตรกร

ในยุคปัจจุบันสามารถหารายได้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆรูปแบบที่เปลี่ยนไปของงานศิลปะจึงมีการเติบโตและมีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะงานศิลปะต่างๆคือการสะท้อนจิตใจของผู้คนเข้าสู่จิตใจผู้ที่รับสารหรือว่าคนดูต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย.  สมัคร gclub ไม่มีขั้นต่ำ

Categories
ศิลปะ

การพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดำเนินชีวิต 

อย่างที่รู้กันว่าในยุคหินเป็นยุคที่ผู้คนมีความต้องการในการดิ้นรนเรื่องเราแตกต่างในการเอาชีวิตรอด นั่นหมายความว่าในการดำรงชีวิตต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่าสัตว์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นี่จึงเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนในยุคต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนในยุคสมัยต่างๆนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตได้ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของผู้คนแต่ละยุคสมัยมีการสร้างสรรค์อุปกรณ์ต่างๆที่มีความแตกต่างกันไป

หรือแม้แต่จะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมต่างๆ อย่างที่รู้กันว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาคุณค่าของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

งานศิลปะก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนในทุกยุคทุกสมัย ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ต่างๆในการใช้ในการทำงานศิลปะมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

ผ่านทางงานศิลปะถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งอาการเหล่านี้ที่ถูกพัฒนา

และปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาระบบที่ช่วยให้การทำงานต่างๆเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่รู้กันว่ามนุษย์เป็นผู้ที่พัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆมากมายที่ส่งผลในการสื่อสารหรือว่าในการส่งสารถึงกัน ยกตัวอย่างเช่นอักษร ภาษา ศิลปะ งานประติมากรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์มีการสร้างขึ้นทั้งสิ้นและทุกอย่างก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ความชำนาญ

และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพัฒนารูปแบบงานต่อไปซึ่งอาการเหล่านี้มีการพัฒนาและมีการส่งต่ออยู่เสมอซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยนั้นๆผู้คนในการดำเนินชีวิตอย่างไร

หรือแม้แต่จะเป็นใช้ชีวิตอย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความเป็นอยู่ของผู้คนหรือกิจกรรมต่างๆในบริษัทต่างๆของผู้คนที่ใช้ชีวิตนั้น มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปมนุษย์แต่ละวันก็มีลักษณะในการใช้งาน

การดำเนินชีวิตหรือแม้จะเป็นโครงสร้างการพัฒนาการทำงานหนักๆก็มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันเราสามารถค้นหาเรื่องราวต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านงานวิจัยการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์ หรือนักโบราณคดี

ซึ่งทำให้เราได้รับรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต

สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการชีวิตหรือแม้จะเป็นรูปแบบที่ถูกถ่ายทอดมาในงานศิลปะต่างๆก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคนั้นก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่เสมอ 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    ทดลองเล่นสล็อต gclub

Categories
ตำนาน

ตำนานคัมภีร์มรณะ

ซึ่งในเนื้อหาของคัมภีร์มในแต่ละบทนั้นมันก็จะเป็นการบอกให้เรารู้ว่ามันจะมีอะไรที่รอเราอยู่ข้างหน้าหากเราได้ไปเจออุปสรรคก็จะบอกวิธีการผ่านอุปสรรคนั้นไปได้โดยง่ายหรือถ้าหากเราได้เจอกับเทพที่มาถามคำถามเพื่อทดสอบจิตใจของเราในคัมภีร์มก็จะบอกว่าเราควรจะตอบคำถามยังไงถึงจะผ่านไปได้

นอกจากนี้คาถาบางบทก็ยังเป็นคาถาที่สามารถใช้ขับไล่งูหรือว่าใช้ขับไล่จรเข้ได้อีกด้วยรวมไปถึงคาถาที่ทำให้เราสามารถกลายเป็นนกนางแอ่นได้อีกด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ตายนั้นสามารถนำเอาไปปรับใช้เวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปยังโลกหลังความตายได้อย่างลาบลื่นนั่นเองฟังดูแล้วชาวอียิปต์เหมือนคดจะโกงเทพอยู่ตลอดเวลาเลย

โดยในปัจจุบันนี้ทุกคนก็ได้มีการค้นพบคัมภีร์มรณะแล้วหลายม้วนด้วยกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีชาวไอยคุปต์ที่สามารถครอบครองม้วนคัมภีร์มรณะที่จารึกเอาคาถาครบทั้ง189บทเอาไว้ได้เหตุมันเป็นอย่างนี้ในสมัยนั้นคัมภีร์มรณะถือเป็นหนึ่งในธุรกิจชาวอียิปต์โบราณ

ดังนั้นมันก็จะคล้ายๆกับการค้าขายเครื่องรางของขลังในยุคปัจจุบันเรานี่แหละที่ม้วนคาถาแต่ละบทล้วนแล้วมีราคาที่สูงมากๆยิ่งหากใครที่อยากจะครบครองคาถาหลายๆบทก็จับเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะมาแลกเอาคาถาแต่ละบทนั้นมาครอบครอง

เพราะฉะนั้นแล้วหากใครมีฐานะที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะได้มาไม่กี่คาถาที่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆเท่าที่กำลังทรัพยของตนเองจะไหวเท่านั้นเอง

เนื่องจากนี้หากถามว่าคัมภีร์มรณะเหล่านี้สามารถปลุกมัมมี่ให้ตื่นขึ้นมาจากความตายได้จริงเหมือนอย่างในหนังหรือเปล่าส่วนตัวเราคิดว่ามันน่าจะไม่ได้เพราะจนถึงปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสของอียิปต่างก็ได้อ่านคัมภีร์มรณะทั้ง189บทซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบแล้ว  แต่ก็ไม่มีข่าวที่มันมี่จะลุกขึ้นมาแต่อย่างใดหรือว่าอาจจะมีมัมมี่ลุกออกมาจากโลงแล้วแต่ว่าไม่มีใครเห็นหรือเปล่า

ซึ่งในคัมภีร์มรณะเล่มแรกนั้นนักอียิปต์วิทยาก็ได้ระบุว่าคัมภีร์มรณะนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการที่อียิปต์ในสมัยจักรวรรดิแล้วโดยหมายความว่าเกิดขึ้นในยุคที่อียิปต์มีจักรพรรดิเป็นประมุกแล้วนั่นเองก่อนน่านี้อียิปต์ได้ตกเป็นเมืองขึ้นมามากกว่า200ปี

นอกจากนี้ในช่วงนั้นเองศาสตร์และก็หลากศีลธรรมอียิปต์ได้เสื่อมลงความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเริ่มเข้ามาแทนที่คำสอนศาสนาเดิมทำให้พวกพระหรือผู้วิเศษได้เข้ามามีบทบาทในจิตใจของชาวอียิปต์อย่างมาก

 

สนับสนุนโดย.  gclub ฝาก ขั้นต่ำ 20

Categories
ตำนาน

ประวัติศาสตร์13,000ปีก่อนเผ่า Homo Sapiensได้สูญพันธุ์

ถึงเมื่อว่าเราจะเล่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติหนึ่งล้านปีแต่ว่ามนุษย์แบบพวกเราที่เรียกว่าModern humanยังเกิดมาไม่ถึง1ล้านปี ย้อนกลับในเมื่อสองล้านห้าแสนปีก่อนบรรบุรุษของมนุษย์เริ่มเกิดขึ้นมา

จนกระทั่งเจ็ดแสนปีก่อนเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่เรียกว่าHomo erectusซึ่งได้เป็นมนุษย์หลังตรงเผ่าพันธุ์แรกก็ได้เกิดขึ้นมาที่แอฟริกาแล้วก็เริ่มเดินทางไปที่ต่างๆของโลกจึงทำให้เผ่าพันธุ็Homoได้เกิดมาอย่างมากมายแล้วก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก

ห้าแสนปีก่อนบรรพบุรุษที่เรียกกว่า Neanderthalsเกิดขึ้นยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางจนกระทั่งสามแสนปีก่อนมนุษย์ถึงได้เริ่มรู้จัดใช้ไฟ

ซึ่งในการใช้ไฟนอกจากจะทำให้การล่าสัตว์ง่ายขึ้นแล้วยังทำให้เกิดการหุงหาอาหารต่างๆและทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้เวลาย่อยอาหารนานเท่าเดิมจนกระทั่งเมื่อสองแสนปีก่อนเกิดเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์นึงนั่นก็คือ Homo Sapiensนั่นเองที่บริเวณแอฟริกาตะวันออก Homo Sapiens นั้นก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกาตะวันออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจ็ดหมื่นปีก่อน

เกิดการปฏิวัติการรับรู้Homo Sapiensก็เริ่มรู้จักการใช้ภาษาเริ่มมีการสื่อสารระหว่างกันและที่สำคัญเริ่มแพร่กระจายจากแอฟริกาตะวันออกไปสู่ส่วนต่างๆของโลกจนกระทั่ง13,000ปีก่อนเผ่าพันธุ์มนุษย์อื่นๆ นอกจาก Homo Sapiens ก็สูญพันธุ์ไปจนหมดโลกเลย

ซึ่งสาเหตุก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเกิดจากการผสมกับ Homo Sapiens รึเปล่าหรือว่าเกิดจากการโดนHomo Sapiens ล่าจนสูญพันธุ์ก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อ1หมื่นปีก่อนมนุษย์ก็เริ่มที่จะรู้จักในการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์

ซึ่งนั่นก็คือการปฏิวัติการเกษตรนั่นเองและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรียกว่าModern humanหรือว่ามนุษย์แบบพวกเรานี่ล่ะและแล้วพวกเราก็ได้ก้าวพ้นยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการจดบันทึกหลังจากที่เมื่อกี้ที่เราได้พูดว่ากี่ปีก่อนเมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เราขอใช้ระบบคริสต์ศักราชเพื่อทุกอย่างให้มันง่ายขึ้น

เมื่อ3,500ปีก่อนคริสต์ศักราชได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับมนุษย์ชาตินั่นก็คือมนุษย์เริ่มอยู่รวมกันเป็นอาณาจักรบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส

ซึ่งเราจะเรียกอารนธรรมนั้นว่า อารยธรรมเมโศโปเตเมียนั่นเองและถ้าใครจับได้จะรู้ว่าอารยธรรมนี้มนุษย์เริ่มเรียนรู้การจดบันทึกเป็นครั้งแรกก็คืออักษรลิ่มคูนิฟอรมของพวกสุเมเรียนหลังจากที่เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้นที่บยรเวณลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีสลุ่มแม่น้ำสำคัญอื่นๆของโลกก็เกิดอารยธรรมขึ้นตามๆมาไม่ว่าจะเป็นบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ก็เกิดอารยธรรมอียิปต์

ลุ่มแม่น้ำฮวงโหก็เกิดอารยธรรมจีนและลุ่มแม่น้ำสินธุก็เกิดอารยธรรมดราวิเดียนแต่ละอารยธรรมนั้นก็มีการติดต่อค้าขายกันมีการแลกเปลี่ยนของไปมาและที่สำคัญช่วงเวลานี้เกิดอีกอย่างความเชื่อเรื่องเทพเจ้านั่นเอง

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย.  เปิดยูส ขั้นต่ำ 100