วัดพุทธไธสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       วัดพุทธไธสวรรค์  สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดพุทไธศวรรย์ซึ่งว่ากันว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวพันกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และเป็นวัดที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล

มีพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาอีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่เคยถูกพม่ารุกรานและโจมตีจนได้รับความเสียหาย

วัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่ถูกรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้และสิ่งที่วัดแห่งนี้ได้มีโอกาสพบเจอมาในช่วงสมัยโบราณอาการ 

         อย่างไรก็ตามหากใครเคยได้เดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอาจจะมีโอกาสได้แวะไปเยี่ยมชมวัดพุทไธศวรรย์ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปดูว่าวัดแห่งนี้นั้นยังคงเหลือร่องรอยเอาไวไว้หลังจากที่ต้องเจอกับสงครามของพม่านั้นบอกได้เลยว่าที่นี่ยังคงความสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เนื่องจากว่าวัดแห่งนี้นั้นไม่ได้ถูกพม่าเผาทำลายเสียหายเหมือนกับวัดอื่นทำให้สถานที่แห่งนี้นั้นยังคงความสวยงามและยังทำให้เราเห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีการสร้างวัดในลักษณะของศิลปะรูปแบบใดบ้าง

           ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่เราเห็นแต่ไกลเลยก็คือปรางค์พระประธานซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาและมีการนำสีขาวมาทาโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  ufabet เว็บตรง   บริเวณรอบปางพระประธานนั้นจะยังคงความเก่าโบราณ

โดยสีนั้นจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าปรางค์พระประธานแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาให้มีความโดดเด่นมากขึ้นด้วยการนำสีขาวมาทาทั้งหมดทำให้เมื่อมองไปแล้วจึงเกิดความสวยงามที่แตกต่างกัน

           สำหรับซากโบราณภายในวัดแห่งนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามตัวพระปรางค์พระประธานนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของการออกแบบพระปรางค์พระประธานนั้นมีการใช้ศิลปะแบบขอมโบราณมาใช้ในการก่อสร้างนอกจากนี้ยังมีก่อสร้างพระวิหารหลวงต่างๆ

และอาคารต่างๆเอาไว้ซึ่งเรายังสามารถที่จะเข้าไปชมพระวิหารหลวงหรือสถานที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ได้อีกด้วยเพราะเรียกได้ว่าสิ่งก่อสร้างภายในวัดพุทธไธสวรรค์ นั้นยังคง เหมือนเดิมในอดีตตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดแห่งนี้มา 

          สำหรับประวัติของวัดพุทไธศวรรย์นั้นไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรโดดเด่นให้เห็นมากนักแต่ว่าเราสามารถที่จะไปชมสถานที่จริงได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสถานที่จริงนั้นยังคงมีให้เห็นเกือบแบบสมบูรณ์ครบถ้วนทำให้เราได้เห็นว่าในสมัยอยุธยา

นั้นมีการสร้างวัดในลักษณะรูปแบบไหนและให้ความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธรูปในวัดอย่างไรบ้างหรือแม้แต่ขนาดพื้นที่ของการสร้างวัดนั้นมีความใหญ่โตกว้างขวางอย่างไรบ้างนั่นเอง